241.KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE İTÜ MEZUNLARIMIZ KONUŞUYOR..

Sevda ARIKAN (Uzay Kimya A.Ş. Genel Müdürü - İTÜ Kimya Bölümü, 1968)

Türk sanayisinin bugünkü durumuna ulaşmasında İTÜ mezunlarının katkısının tartışılmaz olduğuna inanıyorum.Türk sanayisinin bugünkü durumuna ulaşmasında İTÜ mezunlarının katkısının tartışılmaz olduğuna inanıyorum. İTÜ mezunları özellikle 50’li yıllardan itibaren, o zamanki devlet sanayi yatırımlarında edindikleri ve birebir kendi çabaları ile geliştirdikleri tecrübe ve bilgilerini daha sonra özel sektör yatırımlarında değerlendirerek Türkiye özel sanayi sektörünün gelişmesini sağladılar. Bugün artık Türk sanayi ürünleri dünyadaki tüm ülkelere ihraç edilmekte ve beğeni kazanmaktadır.

Geçmiş yıllarda, önümüzdeki en önemli sorun lisan bilgisi eksikliği idi. Sanırım artık bu sorun çözülmektedir.

Önerilerim: Öncelikle günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olmak için, özellikle mühendislerin mesleki bilgilerinin yanı sıra; yenilikçi, yaratıcı, sorgulayıcı, vizyon sahibi, araştırmaya meyilli, sosyal sorumluluk bilincine sahip gençler olarak yetiştirilmeleri gerekiyor.

Ders programlarının buna göre yeniden gözden geçirilmesi ve zaman içinde de tekrar tekrar geliştirilip yenilenmesinde fayda görüyorum.

Gençlerin, ilgisini çeken konularda araştırma yapabilmeleri için vakit yaratmalarına yardımcı olunmalıdır. Son yıllarda bu tür gelişmeler sağlandığının farkında olsam da, bunlar daha da geliştirilmelidir.

Eski mezunların envanteri ve iletişim bilgileri yenilenip, onlarla daha yakın bir ilişki ortamı sağlanırsa, eski mezunların üniversitemizde okuyan öğrencilerimize tecrübelerini aktaracak bir platformun oluşturulması mümkün olacaktır.

Böylece öğrenciler teorik bilgilerinin yanı sıra onları hayata hazırlayacak pratik deneyimler de edineceklerdir.