İTÜ Vakfı Dergisi’nin 68. Sayısında,  gündemimizde her zaman ön sıralarda yer edinen “EĞİTİM”  konusu,  kapsamlı bir Dosya Konusu olarak ele alınıyor, konu çeşitli açılardan irdeleniyor. 

EĞİTİM dosyası,   bir yandan  konunun  uzmanlarının görüşlerine açılırken, diğer yandan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bugünü ve geleceği için öngörülen hedeflerini açıklayan yazılara yer verilerek dosyanın kapsamı genişletiliyor.

EĞİTİM dosyasının  ilk yazısında  İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın “ İTÜ: Bir Araştırma ve İnovasyon Üniversitesi Olarak 250. Yıla Doğru” başlıklı makalesi ile yönetimin üniversitenin geleceğine nasıl baktığı, nelerin hedeflendiği veözellikle inovasyonun önemine değinilerek,   üniversitenin ülke kalkınmasına destek olması gereğine işaret edilmesi 21. Yüzyılda önemli atılımların yapılacağını gösteriyor.

Yüksek öğretim kurumları ile ilgili görüş ve eleştirilerin süregeldiği gündemde Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in “Türkiye’de Yüksek Öğretim Nereye Gidiyor?” sorusu,  içinde bulunduğumuz koşullarla ve başka ülkelerdeki koşullarla yüzleşmek açısından önemli konuları ortaya çıkarıyor. 
New York Üniversitesi’ndenDoç. Dr. Selçuk Şirin yazısında,  küreselleşmiş bir rekabet ortamında eğitim sisteminin sadece ülke içi verilerle değerlendirilemeyeceğini ve ekonominin itici gücünün nitelikli bir eğitim olduğunu belirterek,  OECD tarafından geliştirilmiş bir 15 yaş grubu öğrenci değerlendirme sistemi olan PİSA’nın,  2012 uygulaması sonuçlarında Türkiye’nin yerini önümüze çıkarıyor ve “Ne yapmalı” sorusunun  cevaplarını araştırıyor.

Prof. Dr. Emine Erktinise günümüzde eğitim araştırmalarında “öğretim” odaklı yaklaşım yerine öğrenim odaklı yaklaşımın benimsenmeye başladığını ve önemli adımlar atıldığını, “Öğrenim Bilimleri”nde araştırma yöntemi olarak tasarım  temelli araştırmaların benimsendiğini söyledikten sonra,  21. Yüzyılda eğitim anlayışını belirleyecek kavramın “tasarım” olduğunu söylemenin yanlış olmayacağını vurguluyor.

“Yüksek Öğretimin Sorunları Üzerinde Düşünmek: Bütüncül Eğitim Politikası” başlıklı yazısı  ile Prof. Dr. Lerzan Özkale önce ekonomik kalkınma - eğitim ilişkisi üzerinde duruyor ve mevcut durumu anlatıyor. Ayrıca Türkiye’de eğitim politikasının bulunmamasının çeşitli sakıncalar doğurduğunu belirtiyor ve yüksek öğretimde uygulanabilecek yöntemlere dikkat çekiyor. 

Üniversitelerde yabancı dille öğretim konusu uzun süredir tartışılan bir konu.  Dr. Doğan Hasol,   daha önceleri de çeşitli yerlerdeki yayınlarında değindiği bu konuyu bu kez de dergimizde ele alıyor, bu öğretimle Türkçenin yoksullaşacağı kanısını ileri sürüyor ve çeşitli sakıncalarını sıralıyor.

Prof. Dr. Güngör Evren“Mühendislik  Eğitimi, Sorunlar ve Yetkin Mühendislik” başlıklı yazısında  mühendislik okullarının kuruluşundan başlayarak günümüze kadarki gelişimini anlattıktan sonra konuyu “Yetkin Mühendislik” kavramı ve Türkiye’deki uygulanışı ile tamamlıyor.

Prof. Dr. Ergün Toğrol“Zamanın Örgüsü İstanbul Teknik Üniversitesi” başlıklı yazısında İTÜ’nün kısa bir tarihini verdikten ve bugün öğrenci tercihi açısından diğer yedi üniversite ile kıyaslamasını yaptıktan sonra  yabancı dilde eğitim, İTÜ tarihi, yerleşkeler ve eğitim konularına  değiniyor.

Prof. Dr. Erol Kulaksızoğlu’nun “Dünden Bugüne ve Yarınlara” başlıklı yazısı ise ağırlıklı olarak  Mimarlık eğitimi ve İTÜ Mimarlık Fakültesi tarihini ele alıyor. Eğitim sistemindeki değişiklikler ve Taşkışla’nın korunması ayrıntılı olarak  veriliyor.

Eğitim dosyamızın son yazısı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok tarafından hazırlanan  “Türkiye’de  Matematik Eğitimindeki Genel Düzey Düşüklüğü” konusuna değiniyor. Matematik ile ilgili genel anlatımdan sonra, Türkiye’de matematik eğitimi, matematiğin temel nitelikleri  ele alınıyor ve eğitimin gelişmesi için “Ne yapmalı?” sorusu cevaplanıyor.

Dünyaca ünlü mimarlık tarihçimiz  Prof. Dr. Doğan  Kuban’la röportaj; Deprem ve Kentsel Dönüşüm konuları  ile ilgili makaleler; İTÜ Arı Teknokent’te hayat bulan teknoloji tabanlı fikirler bu sayımızın konuları arasında.