Dergimiz 69. Sayısı  ile sizlere ulaşıyor.

Daha önce de duyurduğumuz gibi bu sayımızda Madencilik konusu kapak dosyası olarak ele alındı. Hazırlık çalışmalarımız sürerken, Türkiye’yi sarsan ve gündemi değiştiren bir olay,  9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in vefatı haberi  üzerine  önümüzdeki  Sayımızı Sayın Demirel’e ithaf edilmek üzere ‘Su Mühendisliği’ konusuna ayırmaya karar verdik.  Ancak, bu sayımızın girişini de onu anmak üzere kısa bir hayat hikayesi ve  rektörlük dönemlerindeki  çalışmaları ile kendisini yakından tanıma fırsatına bulan Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in anılarıyla sunmayı düşündük. İTÜ’lü olmakla onur duyan, Üniversitemizin gelişimi için çok önemli katkılarda bulunan değerli mezunumuz Sayın Süleyman Demirel'i gelecek sayımızda daha geniş bir şekilde anma yapmayı planlıyoruz.
Bu sayımızda madenciliği, çeşitli açılardan anlatan geniş bir dosya ile sunmaya çalıştık. Öğretim üyeleri , İTÜ mezunları, madencilik alanındaki kurumların üst düzey yöneticileri  açıklayıcı, tanımlayıcı yazılarıyla bizlere ışık tuttular. Böylece maden olarak adlandırılan, bu tükenen kaynakların nasıl arandığı, nasıl kazanıldığı, ekonomiye katkısı, çevre ile ilişkisi konularında değerli yazıları dergimizde toplamış olduk. Farklı görüşlerin bir araya getirilmesinin güzelliğini gördük.
Maden Y. Müh. Tuğrul Erkin “Kazma Kürekten Uzay Madenciliğine” başlıklı yazısında  bilinen rezervlerin  tükenmekte olduğunu, yeni rezervlerin ise daha derinlerde olduğunu ve giderek daha ince yataklara inmeyi gerektirdiğini  bunun için de çok büyük bilimsel ve teknolojik yeniliklerin geliştirildiğine işaret ederek deniz altı ve uzay madenciliğini örnek olarak gösteriyor. 

Teknolojik araştırmaların hızla ilerlediği bu ortamda Türkiye’de madenciliğin durumunu Prof. Dr. Güven Önal  “Türkiye’de Maden Kaynakları ve Ekonomiye Katkısı” başlıklı yazısında anlatarak, Türkiye’de madenciliğin olması gereken yerden oldukça uzakta bulunduğunu, ancak  iyi bir stratejik planlama ve özendirme ile çok ileri noktalara taşınabileceğini belirtiyor.  Yazı, Türkiye’nin  maden potansiyeli  maden üretimi ve tüketimi, ülke ekonomisi  içindeki yeri gibi konularda bilgilerle devam ediyor.

Türkiye’de madencilik alanında önemli iki kurumun üst düzey yöneticilerinin yazıları konuyla ilgili bilgileri içeriyor.

MTA Genel Müdür Yardımcısı  Kerim Tuncer Sarıkavak “Türkiye’de Maden Aramaları, Maden Rezervleri ve Ekonomik Değeri” yazısı ile maden rezervleri , maden arama faaliyetleri ve ekonomi açısından önemli bazı madenlere ilişkin verilerle konuyu tanıtıyor.

TPAO Genel Müdürü Besim Şişman, “Türkiye’de Petrolün Bugünü ve Geleceği” konulu yazısında  petrol ve doğal gaz konusunda  halen büyük oranda dışa bağımlı bir ülke olduğumuzu belirtiyor.  Ancak 2004-2011 yılları arasında yürütülen yoğun sismik program sayesinde %40’ı Türkiye’ye ait olan Karadeniz’de ciddi bir potansiyelin bulunduğunun anlaşıldığını ve bu durumun umut verici olduğunu vurguluyor.
 
Madencilik çalışmalarının çevreye yaptığı etkiler yazarların çoğu tarafından üstünde durulan bir konu olarak ortaya çıkmakta. Tuğrul Erkin, konuya “Şüphesiz madenler ülkemizin önemli bir değeridir. Ancak ormanlar da akarsular da öyle” diyerek yaklaşmakta; Caner Zanbak, “tüm dünya toplumlarında artan çevre duyarlığı gerekli ve yeterli çevresel önlemler alınmadan işletilmekte olan maden işletmelerini çevre hareketlerinin kolay hedefi haline getirmiştir” demekte;  Şebnem Düzgün de görüşünüW, “benimsenen doğal kaynak yönetimi  sürdürülebilirlik açısından uygulanabilir görünmemektedir” şeklinde belirtmekte.
Prof. Dr. Şebnem Düzgün “Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi Çerçevesinde Türkiye Madencilik Politikaları Değerlendirmesi“ başlıklı yazısıyla, devletin doğal kaynak yönetimi politikalarını sürdürülebilirlik esaslarına göre gözden geçirmesi  ve uygun bir mevzuatın geliştirilmesi konusunu  örnekler üzerinden açıklıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı  direktörü Fatih Birol “Türkiye İçin Enerji Stratejisi Önerileri” başlıklı yazısında  enerji kaynaklarının verimli kullanımı, yerli kaynak kullanımına önem verilmesi ve enerji diplomasisi konusunda ciddi adımlar atılmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca iş güvenliğinin birinci koşul olması gerektiğini vurguluyor; çevre bilinci ve küresel ısınmanın enerji politikalarına etkisinin önemi üzerinde duruyor.
Türkiye’de madenciliğin üç önemli alanı mermer, altın ve kıymetli doğal taşlardır.  Prof. Dr. Sezai Kırıkoğlu “Türkiye’nin Kıymetli Taşları” adlı yazısında kıymetli taşların Türkiye’nin dünya mücevherat ticaretinde ilk sıralarda yer aldığını , pek çok kıymetli taşın önemli potansiyeline sahip olunduğunu açıklayarak bu sektörün yeni bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini belirtiyor.
 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu tarafından hazırlanan “Türkiye’de Mermer Madenciliği: Rezerv , işletme, Ekonomiye Katkısı, Çevre Etkileri” başlıklı yazı Anadolu’da binlerce yıldır kullanılan mermerin çıkarılması ve kullanımı ile ilgili tüm bilgileri içeriyor.
 “Altın Madenciliği son yıllarda en çok üzerinde durulan ve çevreye olan etkileri tartışılan bir alan. Dr. Caner Zanbak  “Altın Madenciliği ve Çevre Üzerine” adlı yazısında, önce konunun  teknik yönlerini anlatıyor ve daha sonra çevre duyarlılığı ve çevrecilik hareketlerini değerlendirerek bilgi kirliliğinin olumsuz etkilerinin oluşumuna yer veriyor.
 
Maden Y. Müh. Necati Yıldız “ Cumhuriyet Döneminde Madencilikte Mevzuat” adlı  yazısı ile, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çıkarılan madencilikle ilgili kanunları ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde ve bazı örnekler üzerinden anlattıktan sonra, sorunların çözümünün tarafların katılımının sağlandığı, görüşlerinin  dikkate alındığı yeni bir maden kanunu olduğunu vurguluyor; bu kanunun temel ilkelerini tanımlıyor.
Kapak dosyası  Prof. Dr. Fatma Arslan’ın “İTÜ’de Maden Mühendisliği Eğitimi”ni anlatan yazısı ile son buluyor. 1 Mart 1953 tarihinde eğitime başlayan Maden Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana gelişmesi etraflıca sunuluyor. 
 
69. sayımızda, İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nü tanıtan bir yazıya yer veriyoruz. 1997 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi içinde kurulan ve İTÜ’nün tüm öğrencilerine sosyal bilimler alanında eğitim vermekte olan  Bölüm, ayrıntılı şekilde tanıtılıyor.
 
68. sayımızda başlattığımız mezunlarla söyleşiye  bu sayımızda İnşaat Fakültesi 1950 mezunu Ayduk Koray ile devam ediyoruz.
Mimarlık dosyasında Prof. Dr. Mete Tapan’ın “Aydınlanma Felsefesi ve Mimarlıkta Bilinçli Değerlendirme” konulu yazısı yer alıyor. Tapan, mimarlıkla ilgili sorunların akılla ve rasyonel yöntemlerle çözümlenmesi ve bilinçli değerlendirmelerin yapılması konusunu aydınlanma felsefesi üzerinden tartışıyor. 
Deprem dosyasında Doç. Dr. Deniz Mazlum “İstanbul’da Şiddetli Depremler Yılı: 1766” konulu yazısında 2.5 ay arayla yaşanan iki büyük depremin yarattığı hasarları ve bu hasarların nasıl onarıldığını arşivlerde yaptığı araştırmalara dayanarak anlatıyor.
 
İTÜ’den Haberler dosyamız İTÜ’lülerin yaptığı çalışmalar ve başarılarla giderek daha büyüyor. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin çok çeşitli alanlardaki etkinliklerini bu sayımızda da mutlulukla sunuyoruz.
 
 
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Yıldız Sey