İTÜ VAKFI DERGİSİ’NİN 70. SAYISI ÇIKTI!
 
Dosya Konusu: “Su Yapıları ve İTÜ’lü Süleyman Demirel”
 
İTÜ Vakfı Dergisi’nin 70. Sayısı, “Su Yapıları ve İTÜ’lü Süleyman Demirel” kapak konusu ile yayımlandı.  Bu sayı,  17 Haziran’da hayata veda eden İTÜ mezunu  9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ithaf edildi.  Türkiye’de su yapıları deyince ilk akla gelen kişinin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olması nedeniyle, doğal bir yaklaşım olarak Derginin dosya konusu  “Su Yapıları”  olarak belirlendi. 
 
Süleyman Demirel’in bir mezun olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişkisini hiç kesmemiş olması ve  üniversitenin gelişmesindeki katkıları saygıyla karşılanmaktadır.  İTÜ Vakfı Dergisi’nin 70. Sayısının kapak konusu “Su Yapıları ve İTÜ’lü Süleyman Demirel” başlığı ile adlandırılarak,   ona  bir teşekkür sunuluyor.  Dergi’nin “İTÜ’lü Süleyman Demirel” bölümünde ayrıntılı bir biyografi, DSİ Genel Müdürü olarak yaptığı çalışmalar, buradan siyasete uzanan yol ve bu süreçte sıkı bağlarla bağlı olduğu İTÜ’ye yaptığı katkılar, anlatılıyor. Ayrıca, okul arkadaşları,  aile bireyleri, dostları, siyasetteki yol arkadaşları tarafından gönderilen yazılar onun çeşitli zamanlardaki hayatına, suya olan tutkusuna ve mühendis yönüne ışık tutuyor.   
 
Derginin “Su Yapıları” bölümü,  konuya farklı açılardan bakan uzmanların yazılarını içeriyor. Ülkelerin yaşam mücadelesinde çok önemli bir yer tutan, kavga ve savaşlara neden olan, medeniyetlerin vazgeçilemez unsuru suyun sağlanması, sürdürülebilirliği, çevre üzerindeki etkileri ve su yapılarının tarihi ve güncel gelişimi,  konunun ne kadar çok boyutlu olduğunu gözler önüne seriyor.Dosya konusunun  dışında Mimarlık, Deprem ve Spor konularındaki makaleler; İTÜ ARI Teknokent’in yurt dışındaki ve yurt içindeki başarılı girişimleri, İTÜ öğrencilerinin gerçekleştirdikleri projeler, Savunma Sanayii ile işbirliği, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kazandığı ödüller derginin  haber sayfalarında önemle tanıtılıyor.
 
Derginin 70. Sayısı da diğer sayılarında olduğu gibi, bir kaynak özelliğini taşıyor. gelen kişinin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olması nedeniyle, doğal bir yaklaşım olarak Derginin dosya konusu “Su Yapıları” olarak belirlendi.

Dergimizi internet ortamında okumak için lütfen tıklayınız: