İTÜ Vakfı ve İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi,  İTÜ Burs Projesi’ne ve İTÜ’ye yaptıkları katkılar nedeniyle ikinci kez Altın Arı Ödülü’ne layık görüldü.

 
1984 yılında üniversitemizi desteklemek amacıyla kurulan İTÜ Vakfı, kuruluş yılından başlayarak,  hizmete açtığı işletmelerden sağladığı gelirlerini İTÜ öğrencilerine burs, yurt imkanı ve üniversiteye katkı olarak sunmaktadır.  Bugüne kadar 22 bin civarında İTÜ öğrencisine karşılıksız burs desteği vermiş olan İTÜ Vakfı,  barınma bursu, İTÜ’ye ön sırada giren öğrencilere ödüller, bilim ödülleri, sporcu öğrenci bursu, yüksek lisans tez ödülü gibi uygulamalarla öğrencilerimizin eğitim giderlerine katkı sağlamayı sürdürmektedir.  Bursların dışında,  üniversitenin kamu yararına hizmetlerine destek vermek amacıyla Vakfımız bütçesinden ve şartlı bağışlardan  her yıl İTÜ’ye önemli miktarda doğrudan katkı sağlanmaktadır. 
 
Aynı amaçlarla 1989 yılında  gönüllü üyelerin bir araya gelerek oluşturdukları İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi de,   kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, hem İTÜ’lüleri çeşitli sosyal ortamlarda bir araya getirmekte, hem de elde ettiği gelirle Burs Fonu’na  katkıda bulunmaktadır.
 
İTÜ Senatosu,  Burs Projesine ve Üniversitemize yaptığımız  katkıları göz önüne alarak,  İTÜ Vakfı’nı ve İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi’ni “ALTIN ARI 2011” ödülüne layık görmüştür. 
 
Ödüller ve ödül beratı,  238.  kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen İTÜ Günü töreninde, Rektör Muhammed Şahin tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Y. Müh. O. Naci Endem’e ve Sosyal veKültürel Hizmetler Komitesi Başkanı Zeliha Dilek’e takdim edilmiştir. 
 
Vakfımız ALTIN ARI ÖDÜLÜ’nü ikinci kezalırken, Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi geçtiğimiz yıl da GÜMÜŞ ARI ÖDÜLÜalmıştı.