Tüm devlet üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toprağın ekolojik yapı malzemesi olarak kullanılması, toprak yapı teknolojisi ve ekolojik yapı, toprak yapı fiziği ve yapı biyolojisi alanlarında , konunun gelişmesine katkı sağlayacak nitelikte görülen araştırmalara verilir. Değerlendirmelerede eşitlik olursa İ.T.Ü öğrencilerine öncelik tanınır...

SON BAŞVURU TARİHİ 20 MART 2013

Burs kategorileri
1. Tez yazma aşamasına gelmiş Doktora öğrencileri için yıllık 7500 TL
2. Doktora çalışmasına yeni başlayan Doktora öğrencileri için yıllık 6000 TL
3. Ders zorunluluklarını tamamlamış Yüksek Lisans öğrencileri için yıllık 5000 TL
4. Yüksek Lisans çalışmasına yeni başlayan öğrenciler için yıllık 3500 TL

Başvuru için gerekli belgeler
- Başvuru dilekçesi
- En son bitirilen programın (lisans veya yüksek lisans) mezuniyet belgesi ve transkripti
- Öğrencinin kayıtlı olduğu kurumdan yeni tarihli transkript
- Proje önerisi
- Takvime bağlı o yılki çalışma programı
- Danışmanın adayı tanıtma yazısı
- Bir öğretim üyesinden referans mektubu
- Başvuru dosyası İTÜ Vakfı Genel Sekreterliği'ne iletilir. Bursa ikinci kez de başvurulabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun, daha önce yapılmış tezler veya yayınlanmış çalışmalar da ödül için önerilebilir.

İletişim adresi
İTÜ Vakfı Genel Sekreterliği
İTÜ Maçka kampusü, Sosyal Tesisler Binası, Maçka, İSTANBUL

Tel: 0212 230 73 71