"Bu çalışma, Editör ve Yayımcı olarak, naçizane öğrencilikten, hocalığa ve de idareciliğe kadar farklı kademelerinde bulunduğum ve kişisel anlamda kendimi ait ve borçlu hissettiğim bu müstesna kuruma karşı bir sorumluluk ve şükran duygusunun edası olarak, İTÜ ailesine bir hediye olarak hazırlandı ve basıldı"  Prof. Dr. Mehmet Karaca - Kitabın  'Önsöz'ünden...

1. Baskısı 2012 yılında literatüre kazandırılan  "İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz" adlı bu eserin, gördüğü büyük ilgi üzerine, genişletilmiş 2. basımı  Mayıs 2013'te gerçekleştirildi.  2. Baskı; ilk baskıda yer almayan, Türkiye'de teknik eser neşriyatı ve İTÜ neşriyatının tarihçesi ve binaların tarihini anlatan iki çok özgün bölüm ile genişletildi ve pek çok yeni görsel eklenerek zenginleştirildi. 
İTÜ Vakfı tarafından 2. basımı yapılan   bu eserin satış  geliri, İTÜ öğrencilerine burs verilmek üzere "İTÜ Vakfı Burs Fonu"na aktarılacaktır. 


Editör:  Mehmet Karaca
Yazarlar/Metin: Mustafa Kaçar, Tuncay Zorlu, Burak Barutçu, Atilla Bir, C.Ozan Ceyhan, Aras Neftçi

240 yıllık geçmişi ile, Osmanlı’dan bugüne mühendislik ve teknik eğitimin devam ettiği yegane kurum olarak  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk modernleşme tarihi açısından  müstesna bir konuma sahiptir.  Yetiştirdiği bilim insanları ile, mühendisliğin  Türkiye’deki gelişimine yaptığı genel katkılara ilaveten, yine bünyesinden çıkardığı sayısız devlet adamı, iş adamı ve bürokratın modern Türkiye’nin inşasında üstlendikleri öncü roller de dikkate alındığında, İTÜ’nün Türk modernleşme tarihi açısından yüklendiği tarihi misyon daha da belirginleşir. Bu sebeple, İTÜ’nün kurumsal tarihi ve sahip olduğu entelektüel hafıza ve ortam, toplum olarak neredeyse son 250 yıllık çağdaşlaşma serüvenimizin kodlarını taşıyan çok değerli bir birikimi ifade ediyor olmasına karşın, bugüne kadar İTÜ’nün kurumsal tarihinin yazılmamış olması hüzün verici bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz isimli bu eser, bu konudaki genel eksikliğe işaret etmek ve bu eksikliği bir dereceye kadar giderebilmek amacıyla, ilk olarak 2009 yılında fikir olarak ortaya çıktı ve tasarlandı. Bu çalışmanın ana hedefi, genel olarak geçmişten bugüne  ülkemizde mühendislik ve mühendislik eğitimi tarihini aktarmak, bu tarih içerisinde İTÜ’nün rolünü ve geçmişten bugüne kurumsal gelişimini anlatmak ve bütün bunları yaparken de, Türkiye’nin  imar ve inşasında önemli roller oynayan bir kuşağın yetiştirdiği  bir okulun, kurumsal ve entelektüel  arka planının tarihini de yazarak, daha sonra bu konularda yapılacak sosyal tarih çalışmalarına da yardımcı olacak bir kurum tarihi ortaya koymaktır.
Bu eserin  1. Baskısı  İTÜ’nün çekirdeğini oluşturan ilk kurumların başlangıcından 1980’lere kadar gelen periyodu esas alırken,  ikinci baskıda   Türkiye’de teknik eser neşriyatı ve İTÜ neşriyatının tarihçesi ve binaların tarihini anlatan iki çok özgün bölüm ile genişletildi ve pek çok yeni görsel eklenerek zenginleştirildi. 
Bu çalışmanın, kendi kapsamıyla sınırlı olarak, bu alandaki literatürde önemli bir eksikliği dolduracağını, gelecekteki  benzer çalışmalar için bir referans, daha kapsamlı çalışmalar için ise önemli bir teşvik olacağını ümid ediyoruz.