Tüm devlet üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toprağın ekolojik yapı malzemesi olarak kullanılması; toprak yapı teknolojisi ve ekolojik yapı; toprak yapı fiziği ve yapı biyolojisi alanlarında, konunun gelişmesine katkı sağlayacak nitelikte görülen araştırmalarına verilir. Değerlendirmelerde eşitlik olursa İ.T.Ü. öğrencilerine öncelik tanınır.

201 3-14 Akademik yılı 1.dönerni Için son başvuru tarihin 15 Ekim 2013 2013-14 Akademik yılı 2.demerni için son başvuru tarihi :15 Şubat 2014
 
Burs kategorileri
1.  Tez yazma aşamasına gelmiş Doktora öğrencileri için yıllık                                7500 TL,
2.  Doktora çalışmasına yeni başlayan Doktora öğrencileri için yıllık                      6000 TL.
3.  Ders zorunluluklannı tamamlamış Yüksek Lisans öğrencileri için yıllık           5000 TL.
4.  Yüksek Lisans çalışmasına yeni başlayan öğrenciler için yıllık                         3500 TL'dir.

Başvuru işin gerekli belgeleri
  • Başvuru dilekçesi • En son bitirilen programın (lisans veya yüksek lisans) mezuniyet belgesi ve transkripti •Öğrencinin kayıtlı olduğu kurumdan yeni tarihli transkripti .Proje önerisi Takvime bağlı o yılki çalışma programı •Danışmanın adayı tanıtma yazısı  •Bir öğretim üyesinden referans mektubu •Başvuru  dosyası ITÜ Vakfı  Genel Sekreterliği'ne Bursa ikinci kez de başvurulabilir

Başvuru Adresi:
ITÜ Vakfı Genel Sekreterliği: ITÜ Maçka Kampusü, Sosyal Tesisler Binası, Maçka, ISTANBUL Tel: 0212 / 246 64 05 - 230 73 71 Fax: 0212 / 231 46 33 e -mail: ituvakif@ituvakif.org.tr