Kuruluşunun 35. yılını geride bırakan İTÜ Vakfı, Üniversitemizi desteklemek amacıyla kurulmuş organizasyonlar içinde önder kuruluş olmanın ve bu süre içinde amaçlar doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmenin gururunu taşımaktadır. İTÜ Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin daha fazla güçlenmesi ve çağdaş düzeye ulaşması için maddi ve manevi katkılarda bulunmak temel amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde kurulmuştur.Kuruluş yılından itibaren amaçlar doğrultusunda emin adımlar atmış olan İTÜ Vakfı Yönetimi, kuruluş aşamasındaki gelişme, kaynak sağlama ve yatırım felsefesini belirlerken; İTÜ mensup, öğrenci ve mezunlarına hizmet verecek iktisadi işletmelerin oluşturulmasını ve tüm yatırımların İTÜ kampüslerinde yapılmasını öncelikli hedefler olarak seçmiştir.

Bu çerçevede, Üniversitemiz için prestij kaynağı olan ve sosyal yapıyı kuvvetlendiren Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurularak, bunların hedeflenen kitleye hizmet vermesi sağlanmış ve bu şekilde kaynak yaratılmıştır. Bu tesisler geçtiğimiz yıllarda Vakıflar Yasası gereğince Üniversiteye devredilmiş, günümüzde ise bir bölümü, Vakıf şirketleri kanalıyla üniversiteden kiralanmak suretiyle işletilmektedir. İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500’ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu; başarılı öğrencilere, sporcu öğrencilere, bölüm birincilerine, okullara, öğretmenlere ödüller vermiş, 4000’in üzerinde İTÜ mensup ve mezununun üye olduğu Sosyal Kulüp’ü kurmuştur. Ders kitabı ve referans kitap niteliğinde 70 civarında eserin basımını gerçekleştirerek literatüre kazandıran Vakıf, üç ayda bir yayımlamakta olduğu İTÜ Vakfı Dergisi kanalıyla üniversite ve mezunlar arasında köprü oluşturmuş; ayrıca, Bilim ve Teknoloji Ödülleri vermiş, İTÜ birimlerince düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere ve çeşitli kademelerde görev yapan personele dest ek sağlamıştır.

İTÜ Vakfı, faaliyetlerinin kapsamını genişletmek amacıyla, ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. kanalıyla İTÜ’nün AR-GE faaliyetlerini desteklemekte, üniversite-sanayi işbirliğine ve dolayısıyla toplumun bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmesine katkıda bulu nmaktadır.

İTÜ Vakfı’nın, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, mensup ve mezunlarına yönelik hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan ivme ve aynı heyecanla devam edecektir.