Prof. Dr. Mehmet KARACA (Rektör) / Başkan
Yük. Müh. O. Naci ENDEM (Başkan Yrd.)
Yük. Müh. A. Ülkü ARIOĞLU (Başkan Yrd.)
Yük. Müh. Güner KOÇEL (Sayman Üye)
Prof. Dr. Tayfun KINDAP
Prof. Dr. Güven ÖNAL
Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER
Yük. Müh. Gökçe TABAK
Suat Necat ÖNEY

Genel Sekreter
Kenan ÇOLPAN

Genel Sekreter Yrd.
Kenan METE