İTÜ Vakfı Mütevelliler Heyeti

Mütevelliler Heyeti; İTÜ Vakfı Kurucu Üyeleri, Tüzel Kişiler, Onur Üyeleri ve Seçilmiş Üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu 

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Karaca - İTÜ Rektörü

Üyeler: Yük. Müh. O. Naci ENDEM (Başkan Yrd.), Yük. Müh. A. Ülkü ARIOĞLU (Başkan Yrd.), Yük. Müh. Güner KOÇEL (Sayman Üye), Prof. Dr. Tayfun KINDAP, Prof. Dr. Güven ÖNAL, Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER, Yük. Müh. Gökçe TABAK, Suat Necat ÖNEY

Denetim Kurulu :  

Prof. Dr. M. Ruhi AYDIN, Y. Müh. İsmet KASAPOĞLU

Genel Sekreter  : Kenan ÇOLPAN