Eğitim Bursları

11984 yılından başlayarak günümüze kadar 20 bini aşkın öğrenciye burs veren İTÜ Vakfı'nın 2013-214 ve 2014-2015 öğretim yılında bütçesinden burslara ayırdığı pay şartlı bağışlarla birlikte 765 bin TL civarındadır.2014-2015 öğretim yılında da 427 İTÜ öğrencisine aylık 200 TL karşılıksız eğitim bursu verilmiştir.

Yurt Bursları

İTÜ Vakfı Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdunda kalmakta olan 105 öğrenci arasından seçilen maddi durumu yetersiz toplam 28 öğrenciye değişen oranlarda barınma bursu verilmektedir.

Prof. Ruhi Kafescioğlu Bursu ve Ödülü

İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Ruhi Kafescioğlu'nun İTÜ Vakfı'na yaptığı şartlı bağış gereğince; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü başta olmak üzere YÖK'e bağlı tüm üniversitelerin Yapı Malzemesi programında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilerine her yıl "Ruhi Kafescioğlu Bursu ve Ödülü" verilmektedir. Başvuruda bulunacak yüksek lisans öğrencilerinin ders, doktora öğrencilerinin yeterlilik sınavı zorunluluklarını tamamlamış ve tez yazma aşamasına gelmiş olmaları, ayrıca not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.25 olması gerekmektedir.

Ödüller

Mezuniyet Ödülü

Her öğretim yılı sonunda yapılan İTÜ lisans mezuniyet töreninde, İTÜ Fakülteleri, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksek Okulu bölümlerinden birincilikle mezun olan öğrenciler, İTÜ Vakfı tarafından Cumhuriyet Altını ile ödüllendirilmektedir.

Başarı Ödülü

Çeşitli spor dallarında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni temsil eden öğrencilere sporcu bursu verilmektedir. 2013-2014 ve 2014-2015 öğretim yılında 41 öğrenciye 9 ay boyunca toplam 89.350 TL sporcu bursu verilmiştir.

İTÜ İnşaat Fakültesi Prof. Dr. M. Süheyl Akman Ödülü

İTÜ İnşaat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr. M. Süheyl Akman'ın İTÜ Vakfı'na yaptığı şartlı bağış gereğince her yıl, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yapı Malzemesi programında yüksek lisans tezlerini en başarılı düzeyde tamamlayan iki öğrenciye "Prof. Dr. M. Süheyl Akman Ödülü" verilmektedir.